Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) vervangt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

Op 2 februari 2016 is de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) via een stemming in de Eerste Kamer definitief aangenomen. Dit betekent dat de VAR sinds 1 mei 2016 is komen te vervallen. Tot 1 januari 2020 geldt een overgangsperiode. Wat betekent dit voor opdrachtgevers en zzp’ers?

4x over de Wet DBA 

  • De VAR is 1 mei 2016 komen te vervallen
  • De VAR is vervangen door voorbeeld- of modelovereenkomsten. Dat zijn overeenkomsten waarin duidelijk wordt gemaakt dat de relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer geen arbeidsrelatie is.
  • De wet en de daarbij behorende voorbeeld- of modelovereenkomsten zijn bedoeld voor situaties waarin er mogelijk twijfel is of er wel of geen arbeidsrelatie is tussen een opdrachtgever en een zzp’er.
  • Tot 1 januari 2020 geldt een overgangsperiode. Er wordt terughoudend gecontroleerd door de Belastingdienst.

Tips voor opdrachtgevers 

  • Maak inzichtelijk welke zzp’ers er voor u werken
  • Geef per zzp’er aan of er twijfel bestaat over de arbeidsrelatie en laat u goed informeren door experts

Tips voor zzp’ers 

  • Ga na of er mogelijk twijfel kan zijn over de arbeidsrelatie met uw opdrachtgever
  • Na 1 mei 2016 is de VAR niet meer geldig. Laat u informeren over de wijze van contractering.
Brainnet

Brainnet helpt al bijna twintig jaar organisaties bij het managen van het totale inhuurproces. Van het zoeken, vinden tot en met screenen en het vormgeven van de juiste contracten die voldoen aan de juiste wet- en regelgeving. Wij kunnen zzp'ers en opdrachtgevers helpen bij het opstellen van de juiste overeenkomsten, kijk op www.brainnet.nl.

Copyright © 2016 Brainnet
feb
2016
2 feb 2016

Eerste Kamer stemt in met afschaffing VAR en invoeren wet DBA

mrt
apr
mei
2016
1 mei 2016

Wet DBA van kracht, de VAR vervalt

jun
...
...
nov
dec
2019
1 mei 2016 t/m 31 december 2019

Overgangsjaar Wet DBA. Opdrachtgevers, zzp’ers en inhuurorganisaties kunnen modelovereenkomsten maken en laten goedkeuren door de Belastingdienst.